Contact us

Any questions, tips? Anything else?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
naujienos

„Lewben“ komentarai apie naujausią „Sienos“ medžiagą

„Lewben“ komentarai apie naujausią „Sienos“ medžiagą

„Lewben“ (Andriauds Švitros / „Laisvės TV“ nuotr.)
Turto valdymo paslaugų kompanija „Lewben“ paliko ryškų pėdsaką versluose, kuriuos Lietuvoje įkūrė Aliaksejus Aleksinas ir Aleksandras Zaicevas – du Baltarusijos verslo magnatai, laikomi artimais Aliaksandro Lukašenkos režimui. „Lewben“ prašymu, pateikiame pilną komentarą, kurį „Sienai“ perdavė Austėja Dimaitytė, „Lewben“ vidaus teisės paslaugų vadovė:

Pirmiausia norime informuoti, kad esame saistomi konfidencialumo susitarimų su savo klientais ir mūsų versle įprastų etikos principų, todėl negalime komentuoti ar vertinti trečiųjų asmenų veiksmų ir teiginių. Manome, kad klausimai, susiję su trečiaisiais asmenimis turėtų būti adresuojami jiems. Taip pat pageidaujame, kad mūsų atsakymai būtų pateikiami visa apimtimi, neredaguojant.  

1. Kodėl daugelio įmonių registravimui pasirinkta Giedraičių g. 2-7? Ar įmonių steigimas buvo pagrindinė šio turto, priklausiusio "Amber Realty Management", paskirtis?

Kažkada  šioje vietoje buvo tikėtasi vykdyti investicinį projektą - pastatyti biurų pastatą, kuriame turėjo būti šios įmonės nuolatinė buveinė, tačiau planas nebuvo realizuotas.

2. Kaip vykdote savo klientų patikrą? Kokios pinigų plovimo prevencijos / know your client procedūros taikomos Lewben grupėje?

„Lewben“ grupės įmonės yra įpareigotieji subjektai, kuriems taikomas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir kiti tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, todėl grupė griežtai laikosi visų šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Kiekvienas potencialus grupės įmonės klientas, prieš pasirašant paslaugų teikimo sutartį, privalo praeiti „Pažink savo klientą“ (KYC) procesą, kurio metu yra nustatoma klientų, fizinių ir juridinių asmenų, tapatybė, taip pat juridinių asmenų organizacinė valdymo struktūra, galutiniai juridinių asmenų gavėjai, susijusios įmonės ir (ar) asmenys, partneriai ir kt. Ši informacija yra patikrinama, remiantis nepriklausomų ir patikimų šaltinių informacija ir duomenimis.

Pažymėtina, kad taip pat įgyvendinant tarptautinių sankcijų režimo reikalavimus, kiekvienas klientas ir su juo susiję asmenys yra patikrinami dėl galimos atitikties Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų sankcijų sąrašams, įsitikinama, kad klientas, fizinis ar juridinis asmuo (jo atstovas, galutiniai naudos gavėjai ir kt.) nėra traktuotini kaip politiškai pažeidžiami/paveikiami asmenys, jų artimieji šeimos nariai ir (ar) artimieji pagalbininkai.

Kiekvienas „Lewben“ grupės įmonių klientas taip pat yra patikrinamas dėl galimai neigiamos informacijos viešuosiuose šaltiniuose, kuri gali sukelti neigiamą reputacinę įtaką ir (ar) žalą įmonei. Atsižvelgus į surinktą informaciją, yra įvertinama kiekvieno kliento keliama rizika, o identifikavus padidintos rizikos faktorius, taikomos sustiprinto tapatybės nustatymo priemonės, surenkama papildoma informacija/dokumentai, pagrindžiantys lėšų ir turto kilmę ir kt. Atlikus analizę, dalykinių santykių užmezgimą su šiais klientais tvirtina įmonės vadovas.

Atlikus KYC procesą ir pasirašius paslaugų teikimo sutartį, toliau vykdoma klientų dalykinių santykių stebėsena, periodiškai, atsižvelgiant į kliento keliamą riziką, atnaujinama jų „Pažink savo klientą“ proceso metu pateikta informacija, užtikrinami kiti įstatyme nurodyti reikalavimai.

3. Ar turite prievolę pranešti teisėsaugai apie įtartinas operacijas ir/ar klientus, susijusius su politika (PEP, arba politically exposed person)? Jei taip - kiek tokių pranešimų esate pateikę?

Remiantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, teisėsaugai finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo pranešti apie identifikuotas įtartinas operacijas ir (ar) sandorius ir kitą kliento vykdomą veiklą, kuri turi įtartinumo kriterijų po atlikto vidinio tyrimo įmonėje. Tą „Lewben“ grupė skrupulingai atlieka, tačiau įstatymas nenumato galimybės viešai atskleisti informacijos apie pranešimų kiekį ir jų turinį.

Svarbu žinoti, kad Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nenumato prievolės nei finansų įmonėms, nei kitiems įpareigotiesiems subjektams pranešti teisėsaugos institucijoms apie politiškai pažeidžiamus/paveikiamus asmenis, jų artimus šeimos narius ir (ar) artimus pagalbininkus (PEP).

Tačiau nustačius, kad klientas yra PEP, įstatymas įpareigoja taikyti jam sustiprinto kliento tapatybės nustatymo reikalavimus, nustatyti jo turto ir lėšų kilmę, gauti vadovo pritarimą dalykinių santykių užmezgimui ir (ar) tęsimui, taip pat vykdyti nuolatinę sustiprintą dalykinių santykių stebėseną. Lewben grupės įmonės griežtai ir atsakingai vykdo visus šiuos reikalavimus.

4. Kiek PEP kategorijos klientai iš Lietuvos ir užsienio svarbūs jūsų verslui?

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir kiti teisės aktai nedraudžia užmegzti ir (ar) turėti dalykinių santykių su PEP‘ais, todėl nėra prievolės automatiškai atsisakyti šių klientų.  „Lewben“ taip pat turi visas reikalingas tokių klientų rizikos mažinimo ir kontrolės priemones.

Kita vertus, PEP kategorijos klientai nėra „Lewben“ grupės verslo strategijos dalis.  

5. Kiek PEP kategorijos klientų turite iš Baltarusijos?

Tokių klientų neturime.

„Siena“ yra pelno nesiekianti organizacija, išlaikoma žurnalistinio entuziazmo ir geros valios žmonių. Neparduodame reklamos bei teisių į tyrimus, kad svarbi informacija visuomenę pasiektų be jokių apribojimų ir be etikečių su kaina. Jei tikite mūsų darbu ir idėjomis, kviečiame prisidėti prie „Sienos“ veiklos Contribee platformoje.
© Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“. Šią publikaciją leidžiama perpublikuoti daline ar pilna apimtimi, gavus raštišką VšĮ Tiriamiosios žurnalistikos centras sutikimą ir nurodant informacijos šaltinį.
No items found.

Discover more investigations

Spustelėdami „Sutinku“ sutinkate, kad jūsų įrenginyje būtų saugomi slapukai tam, kad užtikrintume Jums sklandesnį naršymą svetainėje bei galėtume analizuoti svetainės naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų PRIVATUMO POLITIKĄ.